1. Adventben minden hétfőn, kedden és pénteken ½ 7-kor kezdődnek a roráték, utána elimádkozzuk közösen a reggeli dicséretet.
  2. Hétfőn ismét felnőtt hittant tartunk a plébánián.
  3. A pénteki egész napos szentségimádást ismét a templomban tartjuk.
  4. Jövő hét szombaton az esti mise után fenyőfaállításhoz 15 fő segítségét várjuk. Kérjük, aki tud jönni, jelentkezzen a sekrestyében.
  5. Tisztelettel kérjük mindazokat az egyházközségünk területén lakó testvéreket, akik még nem rendezték idei egyházi hozzájárulásukat, hogy rendezzék azt.
  6. A karácsonyi díszítésre köszönettel fogadunk adományokat a sekrestyében.
  7. Egyházközségünk hagyományosan bekapcsolódott a Katolikus Karitász "Egymillió csillag a szegényekért" programjába: plébániánk karitászcsoportja a bejáratnál kihelyezett gyertyákért kapott adományokat a rászorulók támogatására fordítja. Az idei évben a támogatott családok nagyarányú bővülésére való tekintettel rendkívüli adománygyűjtést is tart a plébániai karitász: a mai és a jövő vasárnapon, a szentmisék után karácsonyfadíszekkel, dekorációkkal is várják a kedves testvérek adományait. Kérjük, hogy aki gyertyát, karácsonyfadíszt, asztali dekorációt vásárolna, a vásárlás helyett inkább a rászorulókat támogassa! Az is fogadja szeretettel a karitász ajándékait, akinek körülményei nem teszik lehetővé az adományozást!
  8. Hálásan köszönöm mindazoknak, akik ismét segítettek abban, hogy hétvégére szép és tiszta legyen templomunk!